Nyereményjáték – adatkezelési tájékoztató

„Válaszolj helyesen és nyerj!”

Facebook üzenőfali promóciós játékhoz

AndroMedical Kft.

Az adatkezelő neve és elérhetőségei: AndroMedical Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

2040 Budaörs, Ébner György köz 4.

E-mail: info@andromedical.hu

Tel.: +36 30 819 4210

A személyes adatok tervezett kezelésének célja és jogalapja: Az adatkezelés célja a AndroMedical Kft. által a

https://www.facebook.com/kekholdalternativgyogycentrum címen elérhető Facebook oldalon szervezett promóciós játékban való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése, nyeremény eljuttatása.

Az adatkezelés jogalapja:

– GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont:

szerződés előkészítése és teljesítése,

továbbá a nyertes esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése

Érintettek köre: A „Nevezd el boltunkat és nyerj!”
Facebook üzenőfali promóciós játékban résztvevők
A személyes adatok címzettjei: AndroMedical Kft. munkatársai, adatfeldolgozói, továbbá az üzenőfal olvasói, függetlenül attól, hogy a nyereményjátékban részt vesznek-e.
Adatfeldolgozó A nyereményjáték lebonyolítója:

RG Stúdió Kft.

7623 Pécs, Kodolányi János utca 37., cégjegyzékszám: 02-09- 067101, adószám: 11113285-2-02,

Tel.: 30 / 539 – 3556

info@rgstudio.hu

Tájékoztatás az érintetti jogokról Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, a jogszabályi kötelezettségben előírt adattárolási idő lejártát követően annak törlését vagy kezelésének korlátozását.
Hova küldheti a személyes adatkezelési kérdéseit és kéréseit? Postai úton:

AndroMedical Kft.

2030 Érd, Budai út 12. címen

E-mail-ben: info@andromedical.hu címen,

Telefonon: a +36 30 819 4210 számon.

 

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény: Az adatok megadásával a nyertesek adategyeztetés során közölt személyes adatait Adatkezelő/Szervező a nyertesek névsorában közzészi. A nyertes neve a

https://www.facebook.com/kekholdalternativgyogycentrum oldalon kihirdetésre kerül.

 

Az érintett személyes adatok kategóriái: Azonosítószám, nyilvános adatlap (profilkép, az életkor 16 év feletti-e), a nyertes neve, telefonszám, e-mail cím.

 

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai: Az adatok a nyereményjáték lezárását követő 30 nap elteltével törlésre kerülnek, kivéve a nyereményjáték nyertesének adatai, melyek a Számviteli törvényben előírtak szerint a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő ideig tárolhatók.

 

Panasztételi lehetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest,

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: +36 (1) 391-1400

ugyfelszolgalat@naih.hu

 

JELENTKEZZEN BE HOZZÁNK ONLINE!

Vizsgálat típusa*
Vizsgálat helyszíne*
Vezetéknév*
Keresztnév*
E-mail cím*
Telefonszám*